Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov a organizat in data de 8 octombrie 2019, la Hilton Garden Inn Bucharest Old Town, Atelierul “Descoperire Antreprenoriala in domeniul: Industrie Alimentara si Securitate Alimentara”.

Organizatorii si-au dorit ca participantii, printre care si ICDPP, sa se implice in crearea premiselor specializarii inteligente si sa identifce provocarile industriei alimentare si securitatii alimentare. Acest pas fundamenteaza finantarile europene in cadrul viitoarei perioade de programare 2021-2027.

Atelierul a fost organizat ca parte a procesului de elaborare a Strategiei Regionale de Specializare Inteligenta a regiunii Bucuresti-Ilfov (RIS3 BI) de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov.

Procesul de descoperire antreprenoriala la care am fost invitati sa luam parte sta la baza elaborarii RIS3 BI si ulterior la implementarea si monitorizarea strategiei. Acesta reprezinta un exercitiu participativ in care rolul nostru a fost de a identifica, impreuna cu alti actori din mediul privat/antreprenoriat, universitar, din sectorul cercetare-dezvoltare si din sectorul public, provocari, nevoi sau disfunctionalitati corespunzator domeniului. Rezultatele identificate in cadrul acestui atelier vor completa analiza deja realizata si vor demara etapa de identificare a niselor de specializare, a prioritatilor concrete si a solutiilor care pot deveni motoare ale inovarii in regiune. Strategia este, totodata, prevazuta in cadrul Propunerii de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului drept conditie favorizanta in lipsa careia nu se vor putea accesa finantari europene in cadrul viitoarei perioade de programare 2021-2027. In acest context, RIS3 BI are rolul de a:

  • Sprijini dezvoltarea si implementarea de strategii pentru transformare economica
  • Raspunde provocarilor economice si societale
  • Creste vizibilitatea regiunii catre investitori internationali
  • Imbunatati relatiile interne si externe ale regiunii
  • Asigura coerenta politicilor pentru a creste eficienta aplicarii lor
  • Promova transferul de cunostinte si diversificarea tehnologica

Follow up on Facebook: @adrbi @icdpp