Program NUCLEU

“Modele durabile de evaluare si prevenire a riscurilor fitosanitare si de mediu din culturile agricole si forestiere”/MODERNFITO
Cod PN 18-41
Contract de finanţare nr. 24N/2018

 • Biopesticide autohtone destinate sistemelor de management sustenabil al agenţilor de dăunare din culturile agricole şi forestiere
PN 18-41-01-01
 • Evaluarea agrobiocenozelor din cultura de floarea-soarelui sub acţiunea factorilor antropici şi măsuri de redresare ecologică
PN 18-41-02-01
Raport final de activitate al programului NUCLEU

Program NUCLEU

“Sisteme de protecţie integrată a plantelor, adaptate cerinţelor agriculturii durabile în contextul schimbărilor climatice” / SIPROCLIM
Cod PN 16-29
Contract de finanţare nr. 43N/2016

 • Sistem de supraveghere și detectare timpurie a agenților de dăunare în culturi horticole și agricole în diferite condiții agroclimatice
PN 16-29-01-01
 • Impactul ecotoxicologic al utilizării produselor fitosanitare chimice şi biologice asupra mediului înconjurator
PN 16-29-01-02
 • Managementul durabil al riscurilor fitosanitare prin aplicarea unor mijloace biologice complexe şi produse chimice cu toxicitate redusă
PN 16-29-02-01
 • Secvențe tehnologice alternative pentru creșterea rezistenței fiziologice a plantelor de cultură față de factorii de stres abiotici și biotici
PN 16-29-02-02
 • Secvenţă tehnologică inovativă de combatere a insectelor dăunătoare în sere şi solarii bazată pe lansarea de prădători
PN 16-29-02-03

Program NUCLEU

“Soluţii tehnologice noi şi optimizate ecologic pentru protecţia plantelor cultivate“ / PROPLANT
Cod PN 09-40
Contract de finanţare nr. 40N/2009

Raportul final al programului-nucleu pentru perioada 2009-2015Raport
 • PN 09 -40-01-01 Sisteme biologice model (și proceduri de operare a acestor sisteme biologice model) pentru evaluarea riscurilor produselor de protecția plantelor și a ingredientelor lor active
PN 09-40-01-01
 • PN 09-40-01-02 Prognoza şi identificarea riscurilor fitosanitare emergente în culturile agricole
PN 09-40-01-02
 • PN 09-40-02-01 Mijloace microbiologice de protecţie a plantelor, alternativă durabilă la produsele chimice
PN 09-40-02-01
 • PN 09-40-02-02 Metode agrotehnice şi mijloace chimice optimizate ecologic pentru managementul durabil al riscurilor fitosanitare
PN 09-40-02-02
 • PN-09-40-02-03 Metode alternative pentru protecţia produselor agricole depozitate împotriva agenţilor de dăunare
PN 09-40-02-03