Organizare

HG 293/2019 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru ProtecțiaPlantelor București și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentruaprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului  

Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

Legea nr. 45 din 20 martie 2009privind organizarea și funcționarea Academiei de ȘtiințeAgricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișeștiși a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare

OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilorgenerale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilorcontractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.129/2016 privindaprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didacticedin învățământul superior

ORDIN nr. 3.845/ 2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare.

Consiliul de administrație

Director ICDPP

Prof. Univ. Dr. Ioan Rosca

Presedinte CA

Membrii

• Ec. Cristina TĂNĂSESCU, director economic adjunct

• Dr. Ana Popescu, reprezentant A.S.A.S.

• Dr. Constantina Chireceanu, director adjunct Stiintific

Consiliul Științific

Președinte

Dr. Constantina Chireceanu

Director adjunct stiintific

Membri
  • Prof. Univ. Dr. Ioan Roşca 
  • Dr. Ștefan Sorin
  • Dr. Gradilă Marga
  • Dr. Iamandei Maria
  • Dr. Zaharia Roxana
  • Dr. Fătu Cristina

Laboratoare

Laboratorul de Organisme Utile

Direcţii de cercetare

Biopreparate bacteriene

• Izolarea, selecţionarea şi caracterizarea bacteriilor cu însuşiri de agenți de combatere biologică;
• Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a biopreparatelor bacteriene;

Biopreparate fungice

• Izolarea, selecţionarea şi caracterizarea ciupercilor cu însuşiri de agenţi de combatere biologică;
• Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a biopreparatelor fungice;

Biopreparate entomopatogene

• Izolarea, selecţionarea şi caracterizarea microorganismelor entomopatogene (bacterii, ciuperci) și a virusurilor poliedrice;
• Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a preparatelor pe bază de microorganisme entomopatogene;

Entomologie aplicată

• Studiul bio-ecologiei speciilor de entomofagi în vederea utilizării acestora în controlul biologic al dăunătorilor;
• Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a entomofagilor în culturile agricole
cere şi aplicare a biopreparatelor fungice;

Biopreparate entomopatogene

• Izolarea, selecţionarea şi caracterizarea microorganismelor entomopatogene (bacterii, ciuperci) și a virusurilor poliedrice;
• Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a preparatelor pe bază de microorganisme entomopatogene;

Entomologie aplicată

• Selecţia si utilizarea speciilor de entomofagi în vederea elaborării schemelor de combatere integrată adaptate cerinţelor agriculturii durabile în contextul modificărilor climatice;
• Evaluarea interacţiunilor dintre populaţiile de entomofagi şi celelalte componente ale biocenozei culturilor agricole si forestiere;
• Evaluarea impactului diferitelor sisteme de producţie, practici, metode ori mijloace de intervenţie tehnologică asupra agrobiodiversităţii;

Echipa de cercetare

Sef de Laborator – Dr. Ana-Cristina Fătu, cercetător ştiinţific gradul II

Dr. Cristina Petrișor, cercetător științific gradul I

Despre…   |

Dr. Oana Alina Boiu-Sicuia, cercetător ştiinţific gradul III
Despre…   |
Dr. Andreea Coşoveanu, cercetător ştiinţific gradul III
Despre…   | CV_RO.pdf CV_ENG.pdf
Dr. Daniel Kazimir Kurzeluk, cercetător ştiinţific
Despre…   | CV _ENG.pdf
Biol. Mihaela Monica Dinu, cercetător ştiinţific gradul III
Biol. Sorina Dinu, cercetător ştiinţific gradul III
Despre…   |

Ing.Maria Cristina Lumîmare, cercetator știintific 
Despre…   |
CV_ENG.pdf

Ing. Daniel Nicolae Cojanu, cercetator știintific  Despre…   |

Biotehnol. Lavinia Daniela Barbu, cercetator știintific
Despre…   | CV_RO.pdf

Liliana Filip, tehnician agronom de cercetare
Luminiţa Dinu, tehnician agronom de cercetare
Georgeta Tănase, tehnician agronom de cercetare
Silvia Ilie, tehnician agronom de cercetare
Mirela Trifu, tehnician agronom de cercetare

Laboratorul de Organisme Dăunătoare

Direcţii de cercetare

• identificarea organismelor dăunătoare (fitoplasme, ciuperci, insecte, acarieni,
mamifere) invazive şi emergente din culturile agricole şi produsele agricole
depozitate;

• bio-ecologia agenţilor patogeni, a insectelor şi acarienilor din culturi agricole;

• prognoza şi avertizarea tratamentelor de protecţie a plantelor cultivate;

• elaborarea strategiilor de protecţie a culturilor şi produselor agricole depozitate în
sistem integrat/ecologic.

Echipa de cercetare
Sef de Laborator – Dr. Maria Iamandei, cercetător ştiinţific gradul III
Despre…   | CV_ENG.pdf
Dr. Constantina Chireceanu, cercetător ştiinţific gradul I
Despre…   | CV _EN.pdf

Drd. Ing. Lorena Gurau, cercetator Stiintific

Despre…   |

CV_EN.pdf

Drd. Ing. Ioan Radu, cercetator știintific 
Despre…   | CV.pdf

Ecolog Andrei Teodoru, cercetător științific gradul III

Despre…   |

CV_

Popa Ionut, Asistent cercetare științifică

Despre…   |

CV_

Ing. Andrei Chiriloaie, cercetător științific gradul III

Despre…   |

CV.pdf

Ing. Ioana Florescu, cercetator știintific  
Despre…   |

Ana Dinu, tehnician agronom de cercetare
Marcela Demetrescu, tehnician agronom de cercetare
Ing. Marin Lixandru, cercetător ştiinţific gradul III
Despre…   | CV_RO.pdf

Popa Mariana, tehnician agronom de cercetare

Despre…   |

CV_RO.pdf

Laboratorul de Ecotoxicologie si Bioresurse

Direcţii de cercetare

• cercetări şi teste privind impactul produselor de protecţia plantelor asupra diferitelor componente biotice ale mediului înconjurător;

• studii ecotoxicologice necesare întocmirii dosarelor produselor de protecţia plantelor în vederea omologării şi plasării acestora pe piaţă, în conformitate cu legislaţia europeană;

• studiul mecanismelor moleculare de apărare şi al proceselor de rezistenţă şi patogeneză din celula vegetală;

• elaborarea tehnologiilor de obţinere a biopreparatelor destinate protecţiei şi nutriţiei plantelor;

• realizarea tehnicilor şi metodelor de diagnosticare rapidă şi prevenire a atacului fitopatogenilor producători de micotoxine.

Echipa de cercetare
Sef de Laborator – Dr. Roxana Zaharia, CS III
Dr. Carmen Mincea, CS II
Dr. Klaus Fabritius CS I
Despre…   | CV_RO.pdf
Drd. Viorel Fătu, CS III

Ing. Alin Gheorghe, cercetator știintific 

Ing. Ion Leveanu, asistent de cercetare stiintifica

Ing. Maria Alexandra Marin, asistent de cercetare știintifică 
Despre…   |

Laboratorul de Testare și Evaluare a Eficacitații Produselor pentru Protecția Plantelor

Direcţii de cercetare

• testarea activitătii biologice a produselor de protectia plantelor;

• testarea fitotoxicitătii si a efectelor secundare care apar în urma utilizării produselor de protectia plantelor.

Echipa de cercetare
Sef de Laborator – Dr. Marga Grădilă, cercetător stiintific gradul III

Drd. Daniel Jaloba, cercetător ștințific gradul III

Ing. Valentin Ciontu, cercetator știintific  
Despre…   | CV_EN.pdf

Drd. Cristea Raluca Monica, cercetator știintific  
Despre…   |

Elena Prunaru, tehnician agronom de cercetare
Dumitrița Axinte tehnician agronom de cercetare
Ecaterina Stoica, tehnician agronom de cercetare

Mîrza Bogdan , tehnician agronom de cercetare
Despre…   |