Organizare

HG 293/2019 privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru ProtecțiaPlantelor București și modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentruaprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului  

Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

Legea nr. 45 din 20 martie 2009privind organizarea și funcționarea Academiei de ȘtiințeAgricole și Silvice “Gheorghe Ionescu-Șișeștiși a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare

OG nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilorgenerale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilorcontractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Ordinul ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6.129/2016 privindaprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didacticedin învățământul superior

ORDIN nr. 3.845/ 2009 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare.

Consiliul de administrație

Director ICDPP

Dr. Roxana Zaharia

Presedinte CA

Membrii
  • Petrisor Cristina Elena, director adjunct Stiintific
  • Ec. Cristina TĂNĂSESCU, director economic adjunct
  • Dr. Ana Popescu, reprezentant A.S.A.S.
  • Cons. Sup. Tatu Maria, reprezentant M.A.D.R.

Consiliul Științific

Președinte

Dr Petrișor Cristina Ileana

Presedinte

Membri

Laboratoare

Laboratorul de Organisme Utile

Direcţii de cercetare

Biopreparate bacteriene

• Izolarea, selecţionarea şi caracterizarea bacteriilor cu însuşiri de agenți de combatere biologică;
• Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a biopreparatelor bacteriene;

Biopreparate fungice

• Izolarea, selecţionarea şi caracterizarea ciupercilor cu însuşiri de agenţi de combatere biologică;
• Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a biopreparatelor fungice;

Biopreparate entomopatogene

• Izolarea, selecţionarea şi caracterizarea microorganismelor entomopatogene (bacterii, ciuperci) și a virusurilor poliedrice;
• Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a preparatelor pe bază de microorganisme entomopatogene;

Entomologie aplicată

• Studiul bio-ecologiei speciilor de entomofagi în vederea utilizării acestora în controlul biologic al dăunătorilor;
• Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a entomofagilor în culturile agricole
cere şi aplicare a biopreparatelor fungice;

Biopreparate entomopatogene

• Izolarea, selecţionarea şi caracterizarea microorganismelor entomopatogene (bacterii, ciuperci) și a virusurilor poliedrice;
• Elaborarea tehnologiilor de producere şi aplicare a preparatelor pe bază de microorganisme entomopatogene;

Entomologie aplicată

• Selecţia si utilizarea speciilor de entomofagi în vederea elaborării schemelor de combatere integrată adaptate cerinţelor agriculturii durabile în contextul modificărilor climatice;
• Evaluarea interacţiunilor dintre populaţiile de entomofagi şi celelalte componente ale biocenozei culturilor agricole si forestiere;
• Evaluarea impactului diferitelor sisteme de producţie, practici, metode ori mijloace de intervenţie tehnologică asupra agrobiodiversităţii;

Echipa de cercetare

Sef de Laborator – Dr. Ana-Cristina Fătu, cercetător ştiinţific gradul II

Mirela Trifu, tehnician agronom de cercetare
Dr. Oana Alina Boiu-Sicuia, cercetător ştiinţific gradul III
Despre…   |
Dr. Andreea Coşoveanu, cercetător ştiinţific gradul III
Despre…   | CV_RO.pdf CV_ENG.pdf

Dr. Daniel Kazimir Kurzeluk, cercetător ştiinţific gr. III

Despre…   |

CV _ENG.pdf

Biol. Mihaela Monica Dinu, cercetător ştiinţific gradul III
Biol. Sorina Dinu, cercetător ştiinţific gradul III
Despre…   |

Ing.Maria Cristina Lumîmare, cercetator știintific gr. III
Despre…   |
CV_ENG.pdf

Ing. Daniel Nicolae Cojanu, cercetator știintific gr. III
Despre…   |

Biotehnol. Lavinia Daniela Barbu, cercetator știintific gr. III
Despre…   | CV_RO.pdf

Liliana Filip, tehnician agronom de cercetare
Luminiţa Dinu, tehnician agronom de cercetare
Silvia Ilie, tehnician agronom de cercetare

Laboratorul de Organisme Dăunătoare

Direcţii de cercetare

• identificarea organismelor dăunătoare (fitoplasme, ciuperci, insecte, acarieni,
mamifere) invazive şi emergente din culturile agricole şi produsele agricole
depozitate;

• bio-ecologia agenţilor patogeni, a insectelor şi acarienilor din culturi agricole;

• prognoza şi avertizarea tratamentelor de protecţie a plantelor cultivate;

• elaborarea strategiilor de protecţie a culturilor şi produselor agricole depozitate în
sistem integrat/ecologic.

Echipa de cercetare
Sef de Laborator – Dr. Maria Iamandei, cercetător ştiinţific gradul III
Despre…   | CV_ENG.pdf
Dr. Constantina Chireceanu, cercetător ştiinţific gradul I
Despre…   | CV _EN.pdf

Drd. Ing. Lorena Gurau, cercetator Stiintific gr. III

Despre…   |

CV_EN.pdf

Drd. Ing. Ioan Radu, cercetator știintific gr. III
Despre…   | CV.pdf

Ecolog Andrei Teodoru, cercetător științific gradul III

Despre…   |

CV_

Popa Ionut, Asistent cercetare științifică

Despre…   |

CV_

Georgescu Raluca Gabriela, Asistent cercetare științifică

Despre…   |

Ing. Andrei Chiriloaie, cercetător științific gradul III

Despre…   |

CV.pdf

Ing. Ioana Florescu, cercetator știintific  
Despre…   |

Ana Dinu, tehnician agronom de cercetare
Marcela Demetrescu, tehnician agronom de cercetare
Ing. Marin Lixandru, cercetător ştiinţific gradul III
Despre…   | CV_RO.pdf

Popa Mariana, tehnician agronom de cercetare

Despre…   |

CV_RO.pdf

Laboratorul de Ecotoxicologie si Bioresurse

Direcţii de cercetare

• cercetări şi teste privind impactul produselor de protecţia plantelor asupra diferitelor componente biotice ale mediului înconjurător;

• studii ecotoxicologice necesare întocmirii dosarelor produselor de protecţia plantelor în vederea omologării şi plasării acestora pe piaţă, în conformitate cu legislaţia europeană;

• studiul mecanismelor moleculare de apărare şi al proceselor de rezistenţă şi patogeneză din celula vegetală;

• elaborarea tehnologiilor de obţinere a biopreparatelor destinate protecţiei şi nutriţiei plantelor;

• realizarea tehnicilor şi metodelor de diagnosticare rapidă şi prevenire a atacului fitopatogenilor producători de micotoxine.

Echipa de cercetare

Sef de Laborator – Drd. Fatu Viorel, CS III
CV_RO

Dr. Carmen Mincea, CS II

Dr. Klaus Fabritius CS I

Despre…   |

CV_RO.pdf

Georgeta Tănase, tehnician agronom de cercetare

Botea Carmen Mihaela, Asistent Cercetare știintifica

Ing. Ion Leveanu, asistent de cercetare stiintifica

Dr. Cristina Petrișor, cercetător științific gradul I
Despre…   |

Laboratorul de Testare și Evaluare a Eficacitații Produselor pentru Protecția Plantelor

Direcţii de cercetare

• testarea activitătii biologice a produselor de protectia plantelor;

• testarea fitotoxicitătii si a efectelor secundare care apar în urma utilizării produselor de protectia plantelor.

Echipa de cercetare
Sef de Laborator – Dr. Marga Grădilă, cercetător stiintific gradul III

Drd. Daniel Jaloba, cercetător ștințific gradul III

Ing. Valentin Ciontu, cercetator știintific  
Despre…   | CV_EN.pdf

Drd. Cristea Raluca Monica, cercetator știintific gr. III
Despre…   |

Dumitrița Axinte tehnician agronom de cercetare
Ecaterina Stoica, tehnician agronom de cercetare