Publicații Științifice

Publicații Științifice

Titlu: Cercetări la nivel molecular şi celular privind mecanisme de interacţiune între microorganisme din rizosferă şi plante de interes economic
Instituție formatoare:
Anul: 2013
Autor: Oana-Alina Boiu-Sicuia
Număr de pagini:242

Titlu: Mecanisme de rezistență față de agenții patogeni bacterieni în plantele de fasole
Instituție formatoare:
Anul:1998
Autor:Florin Oancea
Număr de pagini:

Titlu: Cercetări privind taxonomia și raporturile cu gazda la bacteriile entomopatogene din grupul Bacillus thuringiensis
Instituție formatoare:
Anul:
Autor: Gheorghe Galani
Număr de pagini:

Titlu: Cercetări asupra bacteriozelor fasolei în România
Instituție formatoare:
Anul:
Autor: Valerian Severin
Număr de pagini:

Titlu: Studiu privind factorii care determina eficacitatea ciupercii entomopatogene Beauveria brongniartii in combaterea patogenilor edafici
Instituție formatoare: USAMV Bucuresti
Anul: 2019
Autor: Ana-Cristina Gontea (Fatu)
Număr de pagini:198

Titlu: Controlul populațiilor daunatoare de Leptinotarsa decemlineata Say în culturile de cartof din România
Instituție formatoare: Univ. Bucuresti
Anul: 2009
Autor: Traian Manole
Număr de pagini:356

Titlu: Cercetari privind producerea unui preparat pe baza de baculovirusuri pentru combaterea insectei Hyphantria cunea Drury (Lepidoptera- Arctidae)
Instituție formatoare: USAMV Bucuresti
Anul: 2006
Autor: Maria Iamandei
Număr de pagini: 289

Titlu: Cercetări privind combaterea biologică a unor ciuperci fitopatogene cu ajutorul bacteriilor din genul Bacillus spp.
Instituție formatoare:
Anul:2000
Autor: Florica Constantinescu
Număr de pagini:

Titlu: Studiul factorilor care determină eficacitatea ciupercii entomopatogene Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. în combaterea gândacului din Colorado
Instituție formatoare: USAMV, Cluj-Napoca
Anul: 1998
Autor: Ana-Maria Andrei
Număr de pagini:176

Titlu: Cercetari privind microflora prezenta pe cereale in perioada de depozitare
Instituție formatoare: USAMV Bucuresti
Anul: 2019
Autor: Roxana Dudoiu (Zaharia)
Număr de pagini:155

Titlu: Cercetări privind influenţa unor pesticide asupra peştilor din familia Cyprinidae
Instituție formatoare: USAMV Bucuresti
Anul:2005
Autor: Marga Grădilă
Număr de pagini: 228

Titlu: Cercetari privind amestecurile de insecticide și utilizarea lor în combaterea unor dăunători
Instituție formatoare: USAMV Bucuresti
Anul: 2002
Autor: Elena Hera
Număr de pagini:135

Titlu:Studii privind rezistența gândacului din Colorado (Leptinotarsa decemlineata Say.) faţă de piretroizii de sinteză și unii inhibatori de sinteză a chitinei
Instituție formatoare: USAMV Bucuresti
Anul:2001
Autor: Carmen Mincea
Număr de pagini:296

Titlu: Interrelațiile între erbicidele ciclohexan dionice și micropopulația solului
Instituție formatoare: USAMV Timisoara
Anul:2002
Autor:Sorin Ștefan
Număr de pagini:144

Titlu: Cercetări toxicologice, biochimice și histologice la insecte și animale de laborator tratate cu unele pesticide
Instituție formatoare: USAMV Bucuresti
Anul: 2002
Autor: Alexandra Păsăreanu
Număr de pagini: 156

Titlu: Impactul ecotoxicologic al unor pesticide destinate tratării semințelor asupra ornitofaunei (cazul prepeliței japoneze, pasăre-test conform normelor OECD)
Instituție formatoare:
Anul:
Autor: Mirela Banfi
Număr de pagini:

Titlu: Studiul efectului pulverizarii electrostatice pentru cresterea agrodisponibilitatii pesticidelor si reducerea fenomenelor de poluare
Instituție formatoare: USAMV Bucuresti, Facultatea de Horticultura
Anul: 1999
Autor: Constantin Soare
Număr de pagini:185

Titlu: Cleridele (Insecta: Coleoptera) din România – studiu monografic
Instituție formatoare: Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie
Anul: 2011
Autor: Daniel Kazimir Kurzeluk
Număr de pagini: 130

Titlu: Cercetari privind managementul protectiei plantelor impotriva daunatorilor si protejarea biodiversitatii
Instituție formatoare: USAMV Bucuresti
Anul: 2008
Autor: Ioan Rosca
Număr de pagini: 253

Titlu: Cercetãri privind combaterea insectelor dăunătoare produselor depozitate cu ajutorul inhibitorilor de sinteză a chitinei
Instituție formatoare: USAMV Bucuresti
Anul: 2000
Autor: Maria Ciobanu
Număr de pagini:

Titlu: Cercetari faunistice, ecologice si morfologice asupra noctuidelor din ecosistemul zonei Bucuresti-Baneasa.
Instituție formatoare: USAMV Bucuresti, Facultatea de Horticultura
Anul: 1999
Autor: Alexandra Mihaela Nicolescu
Număr de pagini:289

Titlu: Cercetări asupra interrelațiilor dintre factorii de mediu și speciile de Psylla (Cacopsylla) dăunătoare părului în condiţiile din Câmpia Română
Instituție formatoare: USAMV Bucuresti
Anul: 1998
Autor: Constantina Chireceanu
Număr de pagini: 303

Titlu: Cercetãri privind biologia și combaterea integratã a moliilor miniere din livezile de mãr
Instituție formatoare: USAMV Bucuresti
Anul: 1996
Autor: Sonica Drosu
Număr de pagini: 138

Titlu: Nematozi paraziti ai plantelor cu privire speciala la morfologia, dezvoltarea, biologia si combaterea nematodului Ditylenchus destructor THORNE
Instituție formatoare: Univ. Biologie, Bucuresti
Anul: 1991
Autor: E. Rojancovshi
Număr de pagini:

Titlu: Contributii la sistematica si zoogeografia heteropterelor terestre din R.S.Romania
Instituție formatoare: Inst.Stiinte Biologice, Bucuresti
Anul: 1979
Autor: Ioan Rosca
Număr de pagini: 315

Titlu: Contribuții la studiul taxonomic, zoogeografic și ecologic al Bibionidelor (Diptera-Nematocera) din România
Instituție formatoare: Universitatea Bucuresti, Facultatea de Biologie
Anul: 1975
Autor: Grigore Mărgărit
Număr de pagini:

Titlu: Cercetari morfologice, biologice, ecologice si de combatere a nematodului boabelor de grau Anguina tritici STEINB.(=Tylenchus tritici STEINBUCH)
Institutie formatoare: Univ. din Bucuresti, Facultatea de Biologie
Anul: 1971
Autor: Emilian Romascu
Număr de pagini:

Titlu: Cercetari asupra efectelor radiatiilor gamma fata de molia strugurilor Lobesia botrana SCHIFF.
Instituție formatoare: Inst. Agr.”N. Balcescu”,Bucuresti, Facultatea de Agronomie
Anul: 1974
Autor: Constantin Beratlief
Număr de pagini:

Titlu: Contributii asupra ecologiei unor molii daunatoare Grapholita molesta BURCK. si Anarsia lineatella ZELL.
Instituție formatoare: Univ. din Bucuresti, Facultatea de Biologie
Anul: 1974
Autor: Maria Iacob
Număr de pagini:

Titlu: Contributii la studiul Proctotrupoidelor (Hymenoptera) din R.S.Romania
Instituție formatoare: Univ. ” AL.I.Cuza”,Iasi, Facultatea de Biologie
Anul: 1973
Autor: Klaus Fabritius
Număr de pagini:

Titlu: Contributii la studiul sistematic al Sciaridelor (Diptera, Nematocera) din Romania
Instituție formatoare: Univ. din Bucuresti, Facultatea de Biologie
Anul: 1968
Autor: Nicolae Hondru
Număr de pagini: 210

Titlu: Cercetari asupra ecologiei si combaterii paianjenului brun al pomilor (Bryobia rubrioculus SCHEUT.)
Instituție formatoare: Inst. Agr.”N. Balcescu”,Bucuresti, Facultatea de Agricultura
Anul: 1964
Autor: Nicolae Iacob
Număr de pagini: 196

Titlu: Artemisia, an ark of bioactive endophytic fungi
Instituție formatoare: Universidad de La Laguna
Anul: 2017
Autor: Andreea Cosoveanu (coordonator – Raimundo Cabrera)
Număr de pagini:284

Titlu: Studiul infecției cu fungi toxigeni a cerealelor furajere în timpul vegetației
Instituție formatoare:
Anul: 1999
Autor: Carmen Lupu
Număr de pagini:246

Titlu: Bolile lemnului la vița de vie produse de ciuperci patogene
Instituție formatoare:
Anul: 1994
Autor: Maria Oprea
Număr de pagini:

Titlu: Biologia paraziţilor ce produc putrezirea tulpinilor şi calatidiilor de floarea-soarelui şi posibilităţi de combatere a acestora
Instituție formatoare: USAMV Iasi
Anul: 1994
Autor: Vasile Jinga
Număr de pagini:

Titlu: Studierea fenomenului de sinergism dintre fungicide pentru obținerea de noi fungicide utilizate în sistemele de combatere integrată
Institutie formatoare:
Anul:
Autor: Lucia Șandru
Număr de pagini:

Titlu: Refacerea cu ajutorul regulatorilor de creștere a țesuturilor plantelor, distruse în urma atacului unor agenți fitopatogeni și dăunători
Instituție formatoare:
Anul:
Autor: Elena Bucur
Număr de pagini:

Titlu: Studiul biologic al speciilor de ciuperci cu acţiune antagonistă faţă de unii patogeni ce produc micoze la plante
Instituție formatoare:
Anul:
Autor: Tatiana Eugenia Șesan
Număr de pagini:

Titlu: Cercetări privind biologia, ecologia și combaterea ciupercii Botrytis cinerea Pers. cu rezistență la fungicide
Instituție formatoare:
Anul:
Autor: Aurora Stefan
Număr de pagini:

Titlu: Cercetări privind morfologia, biologia și combaterea ciupercii Plasmopara helianthi Novot
Instituție formatoare:
Anul:
Autor / Autori: Horia Iliescu
Număr de pagini:

Titlu: Cercetari privind elaborarea unor tehnici noi pentru diagnosticul molecular al micoplasmelor patogene la pomii fructiferi
Instituție formatoare: USAMV Bucuresti
Anul: 2003
Autor: Maria Tatu
Numãr de pagini:151

Titlu: Diagnosticul serologic al micoplasmelor patogene la plante
Instituție formatoare: USAMV Bucuresti
Anul: 2002
Autor: Stefan Tatu
Numãr de pagini:140

Titlu: Cercetãri asupra agen?ilor de tipul îngãlbenirilor (Aster yellows) în România
Instituție formatoare: Institutul de Biologie ‘T. Savulescu’ Bucuresti
Anul: 1969
Autor / Autori: Pãtru Ploaie
Numãr de pagini:251


Titlu: Cercetari privind izolarea ?i cultivarea pe medii artificiale a micoplasmelor patogene la plante
Instituție formatoare: USAMV Bucuresti
Anul: 2004
Autor: GAL GH. MONIKA-SIMONA (HENEGAR)
Numar de pagini: 192

Titlu: Contribuții la studiul striației virotice a grâului în România
Instituție formatoare:
Anul:1969
Autor: Ioan Pop
Număr de pagini:

 • Nume: GEICU Alina Gabriela

Lucrare licență: Evaluarea rentabilității cultivării hibrizilor de rapiță de toamnă în cadrul societății SC AGRO DML SRL, 2018, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Biotehnologii, 50 pag.

Lucrare de disertație: Combaterea biologică a gărgăriței fasolei Acanthoscelides obtectus în depozit prin aplicarea materialelor inerte, 2020, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Biotehnologii, 42 pag.

 • Nume: ȚANE Cristina Maria

Lucrare de licența: Cercetări privind managementul principalelor boli la căpșun, 2018, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Horticultură, 35 pag.

Lucrare disertație: Eficacitatea unor gemoderivate in inhibarea creșterii miceliene a patogenului Botrythis cinerea izolat din fructe de căpșun, 2020, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Agricultură, Specializarea: Protecția Agroecosistemelor și Expertiza Fitosanitară, 34 pag.

 • Nume: BARBU Lavinia-Diana-Nicoleta 

Lucrare de licență: Cercetări preliminare privind obținerea de calus la Ginkgo biloba L., 2018, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Biotehnologii, 54 pag.

Lucrare de disertație: Evidențierea influenței extractelor vegetale asupra unei tulpini de Rhizoctonia solani cu acțiune fitopatogenă asupra răsadurilor de Lycopersicon esculentum L., 2020, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Biotehnologii, 59 pag.,

 • Nume: COJANU Daniel

Lucrare Licență: Acțiunea corelativă a factorilor agrobiologici și agrotehnici asupra calității la unele soiuri de struguri pentru masă în condițiile ecopedoclimatice ale câmpului experimental al U.S.A.M.V București, 2018, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Horticultură

Lucrare Disertație: Structura comunității microbiene a solului din spații protejate – comuna Buda, județul Buzău, 2020, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Horticultură

 • Nume: AMUZA Angela Cristina

Lucrare de licență: Înființarea unei livezi de nuc, 2016, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Horticultură, 54 pag.

Lucrare de disertație: Utilizarea unui fertilizant nou pentru cultura ecologică, 2018, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Horticultură, Master in Științe Horticole Ecologice. 41 pag.

 • Nume: FLORESCU Ioana

Lucrare licență: Starea fitosanitară a culturii de grâu în sistem ecologic în anii agricoli 2015-2016 și 2016-2017 la SC VICȘANI FARM SRL, 2017, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași, Facultatea de Agricultură, 68 pag.

Lucrare de disertație: Combaterea integrată a bolilor și dăunătorilor din cultura mărului în ferma Vasile Adamachi în anul agricol 2017-2018, 2019, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași, Facultatea de Horticultură, Specializarea: Protecția Plantelor, 50 pag.

 • Nume: GHEORGHE Alin

Lucrare licență: Cercetări privind ciuruirea micotică și monilioza caisului, prunului și piersicului, 2019, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Agricultură, 60 pag. 

 • Nume: GURĂU Lorena-Roxana 

Lucrare licență: Studiu privind biologia, ecologia și arealul de răspândire a ploșniței marmorate brune Halyomorpha halys, 2017, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Agricultură, 37 pag.

Lucrare de disertație: Cercetări privind comportamentul unor hibrizi de floarea-soarelui la atacul patogenului Phomopsis helianthi, 2019,  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Agricultură, 30 pag. 

 • Nume: RADU Ioan

Lucrare de licență: Studiu privind cultura florii-soarelui în cadrul S.C. POIANA S.R.L, 2017, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Agricultură, 39 pag.

Lucrarea de disertație: Aprecierea calității unui sortiment de soiuri de grâu cultivat în sistem ecologic, 2019, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Agricultură, 34 pag.

 • Nume: TEODORU Andrei

Lucrare licență: Conservarea speciilor de interes comunitar Lucanus cervus (rădaşca) şi Cerambyx cerdo (croitorul mare al stejarului), 2014, Universitatea Ecologică din București, Facultatea De Ecologie şi Protecția Mediului, 48 pag.

Lucrare dizertație: Cercetări privind musca fructelor de păducel Anomoia purmunda Harris (Diptera: Tephritidae) în zona Băneasa, București, 2016, Universitatea de Științe Agronomice şi Medicină Veterinară București, Facultatea de Agricultură, 46 pag.

 • Nume: CHIRILOAIE-PALADE Andrei

Lucrare de licență: Amenajarea peisagistica a viitoarei zone urbane Brăila – Galați, 2009, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Horticultură

Lucrare de disertație: Modelarea si conservarea peisajului urban – Parcări verzi, 2011, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Horticultură

 • Nume: RĂDULEA Mădălina

Lucrare licență: Fenofazele viței de vie, 2007, Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iași, Facultatea de Horticultură