Informatii de interes public

Informatii de interes public

Cadru normativ pentru solicitarea informaţiilor de interes public
     • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
    • Norme metodologice din 7 februarie 2002 de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (H.G. nr. 123/2002)

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001:
       Doamna  VASILE ELENA MIRELA, consilier juridic       
Telefon      021-269.32.31 int.110

Modalitatea de transmitere:
    • prin fax la nr. 021-2693239
    • prin mail la dresa secretariat_general@icdpp.ro
    • prin posta la adresa Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, Sector 1, București
Programul de lucru al ICDPP București este de luni pâna vineri între orele 8.00-16.00

  • Formular pentru solicitare informații de interes public în baza Legii nr. 544/2001
  • Formular pentru reclamație administrativă – refuz la solicitare
  • Formular pentru reclamație administrativă – nerăspuns în termenul legal

 

  • Raport de evaluare a implementarii Legii nr.544/2001 in anul 2021