Cine suntem

DESPRE ICDPP

Principalele direcţii de cercetare-dezvoltare, inovare ale institutului:

• elaborarea sistemelor de combatere integrată adaptate la dinamica agriculturii actuale precum şi a sistemelor de suport al deciziei pe baza hărţilor de risc fitosanitar;

• elaborarea de noi tehnologii pentru creşterea siguranţei lanţurilor alimentare, în scopul realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă în agricultură;

• identificarea și reducerea surselor de poluare a mediului generate din activitatea de protecţie a plantelor;

• elaborarea mijloacelor biologice de combatere a agenţilor de dăunare;

• selectarea metodelor agrotehnice şi a mijloacelor chimice de protecție a plantelor cu impact minim asupra mediului şi cu acţiune de stimulare a agenţilor biologici de prevenire și combatere;

• studiul bioecologiei agenţilor de dăunare (patogeni, insecte, buruieni) și dezvoltarea tehnicilor de diagnosticare rapidă a acestora;

• realizarea bazelor de date (GIS/GPS) privind răspândirea agenţilor de dăunare și a microorganismelor toxigene, inclusiv identificarea populaţiilor rezistente la acțiunea produselor de protecţie a plantelor;

• realizarea de studii şi cercetări de ecotoxicologie necesare omologării produselor de protecţia plantelor, conform acquis-ului comunitar;

• aplicarea strategiilor naţionale și internaționale privind cercetarea în domeniul protecţiei plantelor și corelarea acestora cu alte discipline agricole Beneficiari potențiali ai rezultatelor obținute din activitatea de cercetare-dezvoltare;

Cui ne adresăm:

• producătorilor agricoli care preiau tehnologiile de combatere a agenților de dăunare din culturile agricole, precum și tehnologiile de protecție a produselor agroalimentare și a spațiilor de depozitare (silozuri, depozite industriale și private, întreprinderi de morărit şi panificaţie etc);

• industriei de biosinteză care preia tehnologiile de obținere a produselor biologice de protecție a plantelor;

• unităților fitosanitare județene;

• institutele de învațământ superior și institutele/stațiunile de cercetare-dezvoltare de profil agricol.