Contact

CONTACT

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu Şişeşti” INSTITUTUL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR
Director : prof. univ. dr. Ioan ROŞCA
Director adjunct economic : ec. Cristina TĂNĂSESCU
Director adjunct științific : dr. Constantina CHIRECEANU
Director adjunct tehnic : dr. Sorin Ştefan

Adresa Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, CP 013813, Sector 1, Bucureşti, ROMÂNIA
Telefon 004-021-2693231 (32, 34)
Fax 004-021-2693239
E-mail: secretariat_general@icdpp.ro , secretariat_stiintific@icdpp.ro
COD DE IDENTIFICARE FISCALA: 14785469
ATRIBUT FISCAL: RO32635982
AUDIENTE Program – miercuri și joi- orele 12-15 *
*Modul de inscriere in audienta este prin cerere scrisa si transmisa pe adresa de mail sau fax a ICDPP