Achizitii

Achizitii

Situatia executarii contractelor de achizitii publice la data de 30.09.2022

Documentatie atribuire contract AP - servicii analiza risc la securitatea fizica

Anunț consultarea pietei-DALI/Lucrări consolidare și îmbunătățirea performanței energetice.

Anexe privind Achizitiile Directe in anul 2022

Centralizatorul achizitiilor publice - situatia executarii contractelor de achizitii publice la data de 31.03.2022

Documentatie atribuire contract AP - servicii de medicina muncii

Documentatie atribuire contract AP - servicii RSVTI

Documentatie atribuire contract AP - verificare tehnica periodica CT-ICDPP

Documentatie de atribuire contract AP inlocuire instalatie termica

Consultare a pietei – Reparatie Instalatie de Incalzire