Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul protecţiei plantelor

Despre ICDPP

 • Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor este o unitate de cercetare-dezvoltare de drept public și de utilitate publică în subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești”, fiind înființat prin HG nr. 1881/2005 privind înființarea unor institute și centre de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, stațiuni și societăți comerciale de cercetare și producție agricolă - Anexa 11 și reorganizat în baza Legii 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu Șișești” și a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii și industriei alimentare modificată și completată prin Legea 72/2011, Anexa 2 / 2.10.
 • Cod CAEN: 72 ( cercetare-dezvoltare ); 7219 (cercetare-dezvoltare în alte aștiințe naturale și inginerie)
 • Cod UNESCO : 3103, 3107, 3108, 3101

Strategia de dezvoltare institutionala 2013-2018

 

Principalele direcţii de cercetare-dezvoltare, inovare ale institutului

 • elaborarea sistemelor de combatere integrată adaptate la dinamica agriculturii actuale precum şi a sistemelor de suport al deciziei pe baza hărţilor de risc fitosanitar
 • elaborarea de noi tehnologii pentru creşterea siguranţei lanţurilor alimentare, în scopul realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă în agricultură
 • identificarea și reducerea surselor de poluare a mediului generate din activitatea de protecţie a plantelor
 • elaborarea mijloacelor biologice de combatere a agenţilor de dăunare
 • selectarea metodelor agrotehnice şi a mijloacelor chimice de protecție a plantelor cu impact minim asupra mediului şi cu acţiune de stimulare a agenţilor biologici de prevenire și combatere
 • studiul bioecologiei agenţilor de dăunare ( patogeni, insecte, buruieni) și dezvoltarea tehnicilor de diagnosticare rapidă a acestora
 • realizarea bazelor de date (GIS/GPS) privind răspândirea agenţilor de dăunare și a microorganismelor toxigene, inclusiv identificarea populaţiilor rezistente la acțiunea produselor de protecţie a plantelor
 • realizarea de studii şi cercetări de ecotoxicologie necesare omologării produselor de protecţia plantelor, conform acquis-ului comunitar
 • aplicarea strategiilor naţionale și internaționale privind cercetarea în domeniul protecţiei plantelor și corelarea acestora cu alte discipline agricole

Beneficiari potențiali ai rezultatelor obținute din activitatea de cercetare-dezvoltare

 • producătorii agricoli care preiau tehnologiile de combatere a agenților de dăunare din culturile agricole, precum și tehnologiile de protecție a produselor agroalimentare și a spațiilor de depozitare (silozuri, depozite industriale și private, întreprinderi de morărit şi panificaţie etc)
 • industria de biosinteză care preia tehnologiile de obținere a produselor biologice de protecție a plantelor
 • unitățile fitosanitare județene
 • institutele de învațământ superior și institutele/stațiunile de cercetare-dezvoltare de profil agricol

Modalități de diseminare a rezultatelor obținute din activitatea de cercetare-dezvoltare

 • publicare în Romanian Journal of Plant Protection (www.rjpp.ro) și în alte reviste de specialitate
 • realizarea de pagini web în ariile tematice specifice domeniului
 • organizarea de mese rotunde, sesiuni de comunicări științifice
 • organizarea de loturi demonstrative şi de verificare în producție
Alte linkuri

www.life734.icechim.ro

www.ysys.ro

Noutăți

Manifestări Științifice

Evaluări

Contact

Adresa Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, CP 013813, OP 18, Bucureşti - ROMÂNIA
Telefon 004-021-2693231 (32, 34) 
Fax 004-021-2693239 
E-mail secretariat_stiintific@icdpp.ro

Cum ajungi la ICDPP - Localizare pe hartă