Cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică în domeniul protecţiei plantelor

Anunturi

Anunt angajare
Anunt pentru ocuparea postului de asistent de cercetare științifică în cadrul proiectului complex PN III ”Tehnologii inovative pentru reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice în culturile legumicole (Legclim), Proiect component 4- Tehnologie ecosustenabilă de prevenire și reducere a gresivității bolilor și dăunătorilor în culturile legumicole”, responsabil Dr. Constantina Chireceanu.

Anunt promovare

Anunt privind organizarea concursului de promovare la gradele profesionale de CS III si CS (COR 213136)

Anunt angajare

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a două posturi de Tehnician agronom-cercetare COR 314201- Laboratorul de Testare Biologica a Produselor pentru Protecția Plantelor – LTB

Anunt angajare

Anunț privind organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Economist în economie generală, COR 263102-  Compartimentului patrimoniu, investiții, achiziții, marketing /management proiecte în cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor București

Anunt angajare

Anunț privind organizarea  concursului pentru ocuparea postului contractual vacant de Șef Birou Administrativ - Resurse Umane-Salarizare  COR 121209

Anunt angajare

Concurs-ACS-  în cadrul Programului Complex PN III -  Tehnologii inovative pentru reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice în culturile legumicole (Legclim), Proiect component 4- Tehnologie ecosustenabilă de prevenire și reducere agresivității bolilor și dăunătorilor în culturile legumicole, responsabil proiect  dna Constantina CHIRECEANU.

Anunt angajare
Concursul in Proiectul Complex PN III – SEDMAGRO „ Sistem integrat de management al rezistenței agroecosistemelor față de agenții de dăunare în scopul promovării agriculturii durabile în condițiile schimbărilor climatice”-  responsabil  proiect  Dr. Ana-Maria Andrei. 

 

Anunt concurs
Concurs pentru ocuparea unui post de economic in Economie general COR 263102

Anunt concurs
Concurs pentru ocuparea unui post de ACS în cadrul Programului Complex PN III -  Tehnologii inovative pentru reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice în culturile legumicole (Legclim), Proiect component 4- Tehnologie ecosustenabilă de prevenire și reducere agresivității bolilor și dăunătorilor în culturile legumicole, responsabil proiect dr.ing. Constantina Chireceanu.

Anunt angajare

 Concurs pentru ocuparea postului vacand - Sef Birou Administrativ - Resurse Umane

Anunt angajare
Concurs pentru ocuparea postului de Director Economic, contract individual de munca pe durata nedeterminata

Anunt angajare
Concursul privind Proiectul Complex PN III – SEDMAGRO „ Sistem integrat de management al rezistenței agroecosistemelor față de agenții de dăunare în scopul promovării agriculturii durabile în condițiile schimbărilor climatice”-  responsabil  proiect  Dr. Ana-Maria Andrei.    

Anunt angajare

Concurs angajare post vacand Asistent Cercetare Stiintifica în cadrul Proiectului Complex PN III 41 – « Eco-nano-tehnologii şi echipamente inteligente pentru cartografierea proprietaţilor solului şi evaluarea in dinamica plantei, in vederea eficientizarii productiei agricole si protectiei mediului » responsabil  proiect  Dr. Maria Iamandei

Anunt angajare

Anunt angajare

Anunt angajare

Anunt angajare

Concurs de angajare prin examen/concurs pentru ocuparea postului contractual vacant Sef Compartiment Administrativ-Resurse Umane-Salarizare COR 111431.

Anunt angajare

Concurs în cadrul Proiectului Complex PN III 11 – ”Tehnologii inovative pentru reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice în culturile legumicole (Legclim), Proiect component 4- Tehnologie ecosustenabilă de prevenire și reducere agresivității bolilor și dăunătorilor în culturile legumicole”, responsabil Dr.Ing. Constantina Chireceanu.

Anunt angajare


Anunt privind ocuparea prin concurs a 2 posturi vacante de Asistent de Cercetare Științifica  - ACS, personal contractual, in cadrul Programului Complex PN III – SEDMAGRO „ Sistem integrat de management al rezistenței agroecosistemelor față de agenții de dăunare în scopul promovării agriculturii durabile în condițiile schimbărilor climatice -  responsabil  proiect  Dr. ing. Florica CONSTANTINESCU

Anunt angajare

Concurs de ocupare a doua posturi vacante de Asistent Cercetare Stiintifica (ACS) in cadrul Programului Complex PN III - Tehnologii inovative pentru reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice în culturile legumicole (Legclim), Proiect component 4- Tehnologie ecosustenabilă de prevenire și reducere a agresivității bolilor și dăunătorilor în culturile legumicole, responsabil dr. Constantina Chireceanu.

Anunt angajare
Concurs privind organizarea concursului de angajare prin examen/concurs pentru ocuparea postului vacand de Sef compartiment Administrativ- Resurse Umane

Anunt angajare

Concurs ocupare 1 post de Asistent de Cercetare Stiintifica in cadrul  Proiectului Complex PN III -  Tehnologii inovative pentru reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice în culturile legumicole (Legclim), Proiect component 4- Tehnologie ecosustenabilă de prevenire și reducere a agresivității bolilor și dăunătorilor în culturile legumicole, responsabil dr. Constantina Chireceanu.

Anunt angajare (reorganizare)

Concurs ocupare 2 posturi vacante de Asistent de Cercetare Stiintifica in cadrul  Proiectului Complex PN III 41 – « Eco-nano-tehnologii şi echipamente inteligente pentru cartografierea proprietaţilor solului şi evaluarea in dinamica plantei, in vederea eficientizarii productiei agricole si protectiei mediului » responsabil  proiect  Dr. Maria Iamandei

Anunt angajare

Anunt privind ocuparea prin concurs a 4 posturi vacante de Asistent de Cercetare Științifica  - ACS, personal contractual, in cadrul Programului Complex PN III – SEDMAGRO „ Sistem integrat de management al rezistenței agroecosistemelor față de agenții de dăunare în scopul promovării agriculturii durabile în condițiile schimbărilor climatice  responsabil  proiect  Dr. ing. Florica CONSTANTINESCU

Anunt angajare

Concurs ocupare post vacant Consilier Juridic II

Anunt angajare

Organizare concurs de ocupare a 2 posturi vacante de Asistent de Cercetare Științifica  - ACS  si 1 post Cercetator Stiintific – CS, personal contractual, in cadrul Programului Complex PN III – SEDMAGRO „ Sistem integrat de management al rezistenței agroecosistemelor față de agenții de dăunare în scopul promovării agriculturii durabile în condițiile schimbărilor climatice”  responsabil  proiect  Dr. ing. Florica CONSTANTINESCU.

Anunt angajare

Concurs de ocupare a postului vacant de Specialist salarizare – Analist sisteme salarizare

Anunt angajare

Concurs de ocupare a 2 posturi vacante de Asistent de Cercetare Științifica - ACS – personal contractual, in cadrul Programului Complex PN III - Tehnologii inovative pentru reducerea impactului negativ al schimbărilor climatice în culturile legumicole (Legclim), Proiect component 4- Tehnologie ecosustenabilă de prevenire și reducere a gresivității bolilor și dăunătorilor în culturile legumicole, responsabil proiect Dr. Constantina CHIRECEANU”

Anunt concurs promovare CSIII

 

“Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Plantelor, Bucuresti ofera solutii inovative pentru obtinerea de produse, procese si tehnologii, cerute de piata, în domeniul agro-silvic, in vederea constituirii unor parteneriate pentru transfer de cunostinte”. Informare - Brevete - Produse - Proiecte

In data de 7 nov. 2014, începând cu ora 9,30, Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor organizează Sesiunea anuală de comunicări ştiințifice “Protecția plantelor – cercetare interdisciplinară în slujba dezvoltării durabile a agriculturii şi protecției mediului, care va avea loc în Aula Magna a Academiei de Ştiințe Agricole si Silvice Gheorghe Ionescu Şişeşti (Bucureşti, Bd. Mărăşti nr. 61).

 

Laboratorul Testarea și Evaluarea eficacității a produselor pentru protecția plantelor/LTBB din cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor este acreditat BPE (Bunele Practici de Experimentare) și poate efectua teste de eficacitate la produsele de protecția plantelor utilizate în agricultură, horticultură și silvicultură. Testele se efectuează conform ghidului OEPP, datele sunt înregistrate și prelucrate în programul ARM-8, rapoartele de testare putând fi utilizate în procesul de înregistrare a produselor de protecția plantelor în toate țările UE din zona centrală și de est.

Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecția Plantelor, reprezentat de dr. Horia Iliescu în calitate de Director, formulează următoarea comunicare, cu privire la data negocierilor în vederea completării și actualizării Contractului Colectiv de muncă pe anul 2012, pentru data de 30.01.2012, ora 10,00. În acest sens, publicăm pe site-ul ICDPP contractul colectiv de muncă încheiat pe anul 2009 și prelungit prin act adițional pe anul 2010, în vederea transmiterii de sugestii și completări de către cei vizați și interesați de procedura menționată.

Contract colectiv de munca pe anul 2009

Act aditional pe anul 2010

 

 

Tematica/legislația

Noutăți

Manifestări Științifice

Evaluări

Contact

Adresa Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 8, CP 013813, OP 18, Bucureşti - ROMÂNIA
Telefon 004-021-2693231 (32, 34) 
Fax 004-021-2693239 
E-mail secretariat_stiintific@icdpp.ro

Cum ajungi la ICDPP - Localizare pe hartă